ZAPISY >

AmerAnglo Dobra Szkoła  © 2015

 

Al. Zgody 26W  Wejście od ul. Krasickiego

05-515 Nowa Iwiczna

tel: 500-465-755 lub  508-686-244

e-mail: kontakt@ameranglo.pl

Zapisy

Oferujemy możliwość zapisu na egzaminy Cambridge na poziomach: KET, PET, FCE for Schools i FCE. 

Kursy przygotowawcze do matury z języka angielskiego  organizowane są na dwóch poziomach zaawansowania: 

 

PODSTAWOWYM  – niższy średnio- zaawansowany 

ROZSZERZONYM – wyższy średnio-zaawansowany

JEŚLI NIE ZDASZ MATURY ODDAJEMY PIENIĄDZE !

 

Gwarantujemy zwrot opłaty w wysokości 100% poniesionych kosztów za kurs w przypadku nie zdania egzaminu maturalnego.Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność finansową za niezdany przez naszych kursantów egzamin maturalny.Jeśli nie uzyskasz odpowiedniej liczby punktów (%), a ukończysz kursy w pełnym wymiarze godzin przewidzianym dla danego przedmiotu, otrzymasz zwrot poniesionych kosztów lub darmowy kurs maturalny w następnym roku szkolnym.

 

Regulamin promocji "oddajemy pieniądze" dostępny jest w sekretariacie 

Zapisy

 

 • Przygotowanie do matury z języka angielskiego stanowi doskonałe uzupełnienie wiedzy językowej, przełamanie bariery komunikacyjnej oraz zapoznanie z wymogami egzaminu maturalnego z jęz. angielskiego.
 • Nacisk kładziony jest nie tylko na powtórzenie zagadnień gramatycznych z zakresu szkoły średniej  i przećwiczenie technik  egzaminu pisemnego, ale także na rozszerzenie zakresu słownictwa oraz  przełamanie bariery komunikacyjnej przed przystąpieniem do egzaminu ustnego.
 • Oprócz podręczników i repetytoriów w trakcie zajęć wykorzystywane są materiały egzaminacyjne: zestawy testowe egzaminu pisemnego oraz ustnego, nagrania audio, prezentacje video z egzaminu ustnego, a także gry i zabawy komunikacyjne zapewniające szybkie postępy w nauce.
 • Praca w czasie zajęć organizowana jest na wiele sposobów: praca indywidualna, w parach, w grupach, dyskusje, symulacje sytuacji egzaminacyjnych.
 • W programie każdego z kursów przewidziano dwa egzaminy próbne, które pozwalają kandydatom zredukować stres przed maturą, a także wyeliminować słabe punkty, oraz wybrać odpowiednią strategię. Pozytywny wynik obu egzaminów próbnych gwarantuje 100%  zdawalności na egzaminie.
 • Program kursów maturalnych  został opracowany na podstawie wytycznych MENiS w powiązaniu z doświadczeniem nauczycieli szkół średnich, członków szkolnych komisji egzaminacyjnych 

Kurs Maturalny

 

 • Zajęcia grupowe

 • Zajęcia indywidualne

 • Przygotowanie do egzaminów

 • Konwersacje

 

Zajęcia dla nastolatków (12-19 lat)

Kursy dla Młodzieży

Zapisy

Tel. 500-465-755; 508-686-244

Doradca Finansowy

Już od pierwszych zajęć uczestnicy rozwijają swoje kompetencje językowe. Nabierają  pewności siebie i chęci do poznania języka i kultury.

 

Kursy dla młodzieży koncentrują się na wzbogacaniu wiedzy językowej uczestnika. Pomagają rozwijać jego umiejętności poprzez motywujące i angażujące ćwiczenia i projekty.

 

Nasze kursy dla nastolatków i młodzieży:

 

 • poszerzają znajomość gramatyki i słownictwa oraz kładą nacisk na swobodne porozumiewanie się w języku obcym,
 • angażują uczestników poprzez organizację pracy w parach i grupach, gry oraz najnowsze technologie takie jak multimedia i interaktywne materiały internetowe,
 • obejmują zarówno język ogólny jak i kursy przygotowujące do egzaminów
 • Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli
 • Uczniowie w pełni i aktywnie uczestniczą w zajęciach poprzez ciekawe i stymulujące ćwiczenia.
 • Uczniowie rozwijają swoje umiejętności językowe i budują w sobie pewność i niezależność w posługiwaniu się angielskim. 
 • Rodzice otrzymują raporty, informujące o postępach dziecka w nauce.
 • Rodzice mają możliwość spotkania się i rozmowy z nauczycielem.